Net worth a Cieľová suma – Aký je medzi nimi rozdiel?

Výpočet vašej Net worth (po slovensky čistej hodnoty majetku) je relatívne jednoduchá matematická úloha. Čo však mnoho ľudí pletie, je rozdiel medzi Net worth a Cieľovou sumou. Poďme na to ale postupne. 

Čo je Net worth?

Net worth je čistá suma vášho majetku. Je to teda rozdiel medzi medzi vašimi aktívami a záväzkami. Čo všetko patrí do týchto kategórií? 

Aktíva

Pod aktíva spadá všetok váš majetok. Nehnuteľnosti, peniaze na termínovaných účtoch, podielových fondoch, autá, chaty, DDS atď. Ak ste čítali Kiyosakiho knihy sklamem vás. Do týchto aktív budeme zaraďovať aj nehnuteľnosť, kde bývate. Zatiaľ 😉

Všetky sumy, ktoré uvádzate v kolonke aktív, by mali byť trhové ceny v deň kalkulácie. Tieto ceny by samozrejme mali byť očistené o prípadné náklady súvisiace s ich predajom/ získaním. T.j. napríklad pri nehnuteľnostiach musíte počítať s poplatkom realitnej kancelárii za predaj nehnuteľnosti vo výške cca 2.000 eur. Ak je teda trhová hodnota nehnuteľnosti 100.000 eur, do tejto kolónky uvediete 98.000 eur. Pozrime sa na teoretický príklad dvojčlennej rodiny: 

AKTÍVA  
Hotovosť na účte 2,500
Peniaze na termínovanom účte 5,000
Akciové indexy 25,000
Trhová hodnota nehnuteľnosti (kde bývajú) 145,000
Trhová hodnota investičnej nehnuteľnosti (na prenájom) 115,000
Suma prostriedkov na DDS a Starobnom sporení 25,000
Umelecké diela 2,000
Zlato 5,000
Auto 6,500
Zariadenie nehnuteľnosti na bývanie 10,000
Zariadenie prenajímanej nehnuteľnosti  5,000
Spolu 346,000

 Pasíva

Naopak, pod pasíva spadajú všetky vaše záväzky, tj čo dlžíte iným. Patria sem teda hypotéky, dlh na kreditnej karte, spotrebné úvery, leasingy atď.

PASÍVA  
Splátkový úver €   7,500
Hypotéka (bývanie) €   115,000
Hypotéka (investičná nehnuteľnosť) €   100,000
Leasing auto €   3,500
Dlh – kreditná karta €   2,500
Spolu €   228,500

 Net worth

Net worth je potom rozdiel medzi aktívami a pasívami. V našom prípade 346,000 – 228,500 = 117,500 eur. Je to čistá hodnota majetku tejto dvojice.  

Net worth vs. Cieľová suma

Vašim cieľom samozrejme je, každý rok vašu Net worth zvyšovať. Vašu Net worth by ste teda mali aj pravidelne (minimálne štvrťročne, ideálne mesačne) sledovať. Ak sa vám to darí a vaša Net worth rastie, ste na dobrej ceste, pretože váš majetok rastie. Naopak, ak vaša Net worth klesá, je čas zamyslieť sa prečo.

Kde však mnoho ľudí robí chybu, je, že si mýlia Net worth s Cieľovou sumou. Čo tým myslím?

Cieľová suma je suma 25 x vaše ročné náklady, pričom túto sumu musíte mať zainvestovanú v aktívach (teraz už podľa Kiyosakiho;) tj v majetku, ktorý vám prináša výnos! Pozrime sa však na príklad vyššie. Net worth je síce vo výške 117.500 eur, avšak jej veľká časť je alokovaná do nehnuteľnosti, kde  táto dvojica býva. Túto časť Net worth nemôžu zahrnúť do ‚investovateľných‘ prostriedkov, nakoľko v tejto nehnuteľnosti bývajú a ak by peniaze z nej zainvestovali, nemali by kde bývať. Samozrejme majú možnosť presťahovať sa do menšieho, lacnejšieho bývanie keď dosiahnu svoju Cieľovú sumu, no musia si to presne spočítať. Nateraz budeme predpokladať, že budú chcieť ostať bývať v nehnuteľnosti, kde bývajú teraz. Tá istá logika platí pri aute a zariadení nehnuteľností. Peniaze z auta nemôžu investovať, nakoľko potom by nemali auto. Logické čo? 😉 Samozrejme na finančnom dôchodku sa môžu rozhodnúť žiť bez auta a v tom prípade by peniaze z predaja auta mohli investovať, a teda ich započítať do Cieľovej sumy. Opäť však musia presne vedieť, že sa takto rozhodli, a preto započítavajú do Net worth aj sumu ich auta. Pri prostriedkoch v DDS musia opäť zvážiť, či sa k týmto peniazom dostanú úpred 55-kou (štandardný vek, kedy môžete ‚beztrestne‘ vybrať svoje peniaze).  Poslednou ‚diskutabilnou‘ kategóriou sú rezervy. Ak sa rozhodnú držať rezervu aj po dosiahnutí cieľovej sumy, opäť nemôžu s touto sumou do svojej cieľovej sumy počítať.  

Výpočet 

Koľko teda má táto dvojica ‚investovateľných‘ prostriedkov?   

AKTÍVA  
Hotovosť na účte 2,500
Peniaze na termínovanom účte 5,000
Akciové indexy 25,000
Trhová hodnota investičnej nehnuteľnosti (na prenájom) 115,000
Umelecké diela 2,000
Zlato 5,000
Spolu 154,500

 

PASÍVA  
Splátkový úver 7,500
Hypotéka (investičná nehnuteľnosť) 100,000
Leasing auto 3,500
Dlh – kreditná karta 2,500
Spolu 113,500

 

Net worth 154,500 – 113,500 = 41,000 eur. Ako vidíte úvery som započítal všetky, nakoľko tie splatiť jednoducho musia. O dôvod viac nemať žiadne spotrebné úvery 😉 Suma 41,000 eur je výrazne menej, než pri prvom prepočte. 

Ja osobne pri výpočte Net worth používam práve takúto zjednodušenú verziu kalkulácie. Do aktív totiž neuvádzam nehnuteľnosť kde bývam (teda ja bývam momentálne v podnájme, takže sa ma to netýka;) ani hodnotu auta a zariadenia nehnuteľností. DDS naopak uvádzam, nakoľko môžem svoje prostriedky vybrať s 20% pokutou (staré podmienky DDS).  Takto dostanem pri výpočte Čistého majetku len skutočnú sumu ‚zainvestovaných‘ resp. ‚zainvestovateľných‘ prostriedkov. V tomto prípade viem, že ak moja ‚zjednodušená‘ Net worth dosiahne výšku 25 x moje ročné náklady, som finančne slobodný. 

Ako vy počítate svoju Net worth? Budem rád ak pridáte svoj komentár.

Tento článok vyšiel prvýkrát 4. júna 2018.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto príspevku. Zásady spracovania osobných údajov