Nástroje, kalkulačky a pomôcky

Stiahnite si užitočné nástroje, kalkulačky a pomôcky. Niektoré nástroje sú k dispozícii iba pre členov Smart Life Clubu.

Rýchlo si zhodnoťte výnosnosť investície do nehnuteľnosti!
Aktualizované dane a tracker viacerých nehnuteľností
Už nikdy nezabudnete na žiadnu dôležitú oblasť na obhliadke!
Preverenie záujemcu o nájom vašej investičnej nehnuteľnosti
Výpočet mesačnej splátky hypotéky
Umožní sledovanie vášho ročného cashflow
Medziročné monitorovanie vašej Net worth (Čistej hodnoty)
Vypočítajte si kedy sa stanete finančne slobodným
Nastavte si mesačné a týždenné ciele, ktoré vás privedú k vašim ročným cieľom
Táto kalkulačka vám vypočíta výšku zloženého úroku