Značka: plánovanie cieľov

Ako si stanoviť a dosiahnuť ciele

VIDEO: Ako si stanoviť a dosiahnuť ciele

Úspešné stanovovanie a najmä dosahovanie cieľov je schopnosť, ktorá rozdeľuje ľudí na úspešných a neúspešných. Tak dôležitá schopnosť to je. Faktom však je, že väčšina ľudí sa túto schopnosť nikdy nenaučí. Škoda. Vy k nim ale patriť nebudete, pretože sa v tomto videu dozviete presný postup krokov ako nato.

Celý článok

Čas Vianoc – čas obhliadnuť sa späť a pripraviť sa na ďalší rok

Počas Vianoc sa veci ukľudnia a spomalia, preto je to najlepší čas na plánovanie cieľov na budúci rok. Mali by ste sa zamyslieť nielen nad vaším celkovým cieľom, ale aj nad dennými/ týždennými/ mesačnými aktivitami, ktoré vás k tomuto cieľu privedú. Osobne dokážem dosiahnuť najviac, ak si rozdelím môj ročný cieľ na menšie mesačné a týždenné ciele a zamyslím sa nad tým,...

Celý článok