9 z 10 ľudí by si nemalo spravovať svoje akciové portfólio samo

Tento článok pravdepodobne vyvolá v mnohých z vás nesúhlas, ale mojou „úlohou“ je hovoriť aj o takýchto témach. Od začiatku môjho písania o investovaní a osobných financiách som pri investovaní do ETF portfólií hovoril o tom, že si ho máte spravovať vy sám/sama, že nemáte platiť vysoké spracovateľské poplatky  a že vstupný poplatok je zlý. Tento svoj pohľad som čiastočne zmenil. Tu je odpoveď prečo.

Keď som písal svoju druhú kniha „Ako sa stať finančne slobodným od A po Z“, hovoril som v nej o základných princípoch investovania do troch investičných tried: nehnuteľnosti, akcie a biznis. Pri triede akcie sa teraz na chvíľu zastavím. Budem hovoriť o mojich skúsenostiach, ktoré som získal keď som sa s ľuďmi rozprával o ich investičných portfóliách. Či už s klientami v rámci finančného sprostredkovania ale aj skôr, keď som hovoril o finančnej slobode a cestách k nej. Netvrdím, že moje skúsenosti sú reprezentatívne ani štatisticky významné, ale ten trend je pre mňa celkom jasný.

Pri rozprávaní sa s klientami o investovaní vnímam dva základné problémy. Buď je to jedno alebo druhé ale najčastejšie je to kombinácia oboch problémov.

1/ Neinvestovanie do ETF a/alebo príliš vysoká koncentrácia portfólia do nehnuteľností

Toto je z môjho pohľadu problém zásadný. Ako Juraj Karpiš veľmi výstižne napísal:

Nehnuteľnosti sú pokladničkou a zároveň akciovým trhom Slovákov (a Čechov). Podiel domácností vlastniacich svoje hlavné bývanie zostal v prieskume na vysokej úrovni 90 %. Domácnosti držali 89 % majetku v reálnych aktívach. Nehnuteľnosť, v ktorej domácnosť býva, bola vyše 70 % aktív domácnosti, zvyšok reálnych aktív tvorili ďalšie nehnuteľnosti iné ako vlastné bývanie, autá a iné reálne aktíva.

Finančného majetku majú slovenské domácnosti stále málo, len približne 11 % celkového majetku, pričom 9 z 10 domácností držalo svoje finančné prostriedky na bankových vkladoch a len necelých 6 % slovenských domácností sa zúčastnilo na finančnom trhu a investovalo napr. do akcií, dlhopisov alebo podielových fondov.

O diverzifikácii medzi investičnými triedami a diverzifikácii medzi legislatívami (nemať všetok svoj majetok v SK legislatíve) som toho napísal už veľmi veľa, preto sa nebudem opakovať. V skratke – vaše portfólio by malo obsahovať v nejakom pomere nehnuteľnosti, akcie, hotovosť a zlato/bitcoin. Mať drvivú väčšinu majetku v nehnuteľnostiach (v tej kde bývate a/alebo v investičných nehnuteľnostiach) je z môjho pohľadu rizikové.

2/ Nedodržiavanie základných princípov investovania do akcií

Napriek tomu, že väčšina mojich klientov sú ľudia s nadpriemernou úrovňou finančnej gramotnosti, v 9 z 10 prípadoch majú vo svojich akciových portfóliách nejakú zásadnú chybu. Pákované ETF, hedgeované akciové ETF, znásobenie rovnakých indexov cez rôzne ETF, nedodržiavanie rebalansingu, ignorovanie daňových aspektov, časovanie trhu (nákupy a predaje podľa krištáľovej gule), panikárenie/ prílišný optimizmus…

Mohol by som ešte pokračovať. Tieto chyby v investovaní sú drahé, dokonca veľmi drahé. Toto je analýza, ktorú robili v USA. Spoločnosť Dalbar už vyše 30 rokov skúma správanie investorov a každý rok vydávajú tzv. Kvantitatívnu analýzu investorského správania. Závery sú celkom jednoznačné. Napríklad v roku 2018 dosiahol výnos S&P 500 záporný výnos 4.38%. No priemerný investor dosiahol záporný výnos až 9,42%! To je viac ako dvojnásobok!

Počas 30-ročného obdobia končiaceho 31.12.2021, priemerný investor dosiahol výnos 7.13% oproti výnosu 10.65%! Tri percentá sa možno nezdajú veľa, ale priemerný investor mal na konci obdobia 800tisíc dolárov, pričom ale S&P dosiahlo výnos až 2 MILIÓNY dolárov za rovnaké obdobie.

Záver

Úlohou vášho finančného poradcu je pomôcť vám s nastavením vášho portfólia a následne zastaviť vás pred chybnými krokmi počas života tohto portfólia. Keď sa pozerám na štatistiku vyššie, a to je štatistika z krajiny, kde má investovanie do akcií dlhoročnú tradíciu, potom zaplatenie vstupného a manažérskeho poplatku vyznieva pre ľudí na Slovensku ako dobré rozhodnutie. Túto štatistiku mimochodom potvrdzujú aj moje skúsenosti.

Možno si teraz hovoríte, že vy nie ste priemerný investor, a že táto štatistika sa vás netýka a práve vy to zvládnete lepšie ako iní investori. To ste ale celkom presne naplnili definíciu jednej z top behaviorálnych chýb v rozhodovaní – prílišná sebadôvera 😉

Moje odporúčanie je jednoduché. Naučte sa základné princípy investovania na akciových trhoch – nízkonákladové indexové ETF, fyzická replikácia, dostatočná likvidita, dostatočná (nie prehnaná) diverzifikácia portfólia, dollar cost averaging a rebalansing. To vám na úvod stačí. Nižšie nájdete videá a kurz, ktorý vás naučí presne toto. Ak však s investovaním len začínate, nemanažujte si vaše portfólio vy sám/ sama. Nájdite si mentora a investujte s ním. Prvých pár rokov bude stačiť. Keď sa naučíte ako na to, začnite si postupne budovať vlastné portfólio, no mentora neopúšťajte. Poraďte sa s ním pri zásadných zmenách vo vašom živote resp. ak chcete spraviť zásadné rozhodnutie ohľadne vášho portfólia.

Úspešné investovanie.

Linky na videá/ kurz:

5. Investovanie do akcií (papierových aktív)

6. Noro Nepela – investovanie na kapitálovom trhu

Kurz – Investovanie na akciových trhoch

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto príspevku. Zásady spracovania osobných údajov