Deal Analyzer

kalkulačka pre každého realitného investora

Stiahnite si DEAL ANALYZER!

Chcete rýchlo zanalyzovať konkrétnu investičnú nehnuteľnosť?

Vyskúšajte náš DEAL ANALYZER! Zohľadnenie všetkých nákladov, množstvo finančných ukazovateľov, podrobné vysvetlivky

  • Rýchlo si zhodnoťte výnosnosť investície do nehnuteľnosti!
  • Zohľadnenie všetkých nákladov
  • Množstvo finančných ukazovateľov​ pre posúdenie výhodnosti
  • Odoslaním tohto formulára dávate zároveň súhlas so zasielaním Newsletter-a a tipov na váš mail.

Stiahnite si DEAL ANALYZER - nadstavba

Tento DEAL ANALYZER je nadstavbou DEAL ANALYZERa, ktorý už poznáte. V prvej záložke nájdete klasický DEAL ANALYZER. Nadstavba je dostupná iba pre členov Smart Life Club.

V druhej záložke nájdete nadstavbovú verziu.

Prvá zmena sa týka výpočtu daní. Nájdete v ňom automatický prepočet vašej daňovej povinnosti. Vychádza z predpokladu, že máte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku a že platíte daň pri sadzbe 19%.

Druhá zmena sa týka viacerých nehnuteľností. V tejto verzii nájdete tracker viacerých nehnuteľností a výpočet, aký cashflow z nich môžete očakávať. Hlavná zmena v cashflow prepočte je v tom, že neberie do úvahy všetky rezervy. Dôvodom je, že je nepravdepodobné (a potvdrzuje mi to moja osobná skúsenosť), že si uplatníte VŠETKY rezervy v každom roku.

Chcem DEAL ANALYZER!

Stačí ak sa registrujete do členskej sekcie FREE, ktorá je úplne zadarmo. V sekcii získate prístup aj k týmto nástrojom:

  • DEAL ANALYZER, Dotazník pre záujemcov o nájom, Checklist na obhliadky, a viac
  • Úvodné videá k téme finančná sloboda
  • Kontakt na zadarmo konzultáciu so mnou