DEAL ANALYZER - nadstavba

Aktualizované dane a tracker viacerých nehnuteľností

Stiahnite si DEAL ANALYZER - nadstavba

novinka

Tento DEAL ANALYZER je nadstavbou DEAL ANALYZERa, ktorý už poznáte. V prvej záložke nájdete klasický DEAL ANALYZER. Nadstavba je dostupná iba pre členov Smart Life Club ENTRY a All-in-One.

V druhej záložke nájdete nadstavbovú verziu.

Prvá zmena sa týka výpočtu daní. Nájdete v ňom automatický prepočet vašej daňovej povinnosti. Vychádza z predpokladu, že máte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku a že platíte daň pri sadzbe 19%.

Druhá zmena sa týka viacerých nehnuteľností. V tejto verzii nájdete tracker viacerých nehnuteľností a výpočet, aký cashflow z nich môžete očakávať. Hlavná zmena v cashflow prepočte je v tom, že neberie do úvahy všetky rezervy. Dôvodom je, že je nepravdepodobné (a potvdrzuje mi to moja osobná skúsenosť), že si uplatníte VŠETKY rezervy v každom roku.

Chcem DEAL ANALYZER Nadstavba

Kalkulačka DEAL ANALYZER Nadstavba je dostupná iba pre členov Smart Life Club úrovne ENTRY a All-in-One.