OBJEDNÁVKA

členstvo ENTRY

Čo v rámci Vášho členstva ENTRY získavate?
- prístup k prémiovému obsahu (video, audio)
- prístup do uzavretej členskej skupiny
- BONUS Prvá časť online kurzu Finančná sloboda
Možnosť kedykoľvek zrušiť. Refundácia nevyčerpaných služieb je definovaná vo
Všeobecných obchodných podmienkáchPlatobných podmienkách.